Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα.

08-04-2015 Ενημέρωση
Κατεβάστε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο .
Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική Αίτηση Συμμετοχής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο ίντερνετ, τότε και μόνο μπορείτε να προσέλθετε στα δύο (2) Κ.Ε.Π του δήμου Γαλατσίου και να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά με τη βοήθεια των υπαλλήλων των ΚΕΠ.
Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.
Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην ̟προθεσμία ̟που ορίζεται ρητά
στην ̟παρούσα πρόσκληση, και συγκεκριμένα α̟πό 06-04-2015 και ώρα 10η ̟πρωινή
έως και 27-04-2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr