Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για «Ζητήματα εμπορίας ανθρώπων» τη Δευτέρα 1 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι»

29-03-2019 Ενημέρωση

Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου σε συνεργασία με τη διεθνή ΜΚΟ A21 (A21.gr και 1109.gr) οργανώνουν τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων. Η εν λόγω δράση βρίσκεται σε συνέχεια της εγκεκριμένης πρότασης από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων κατά τη Συνεδρία της 7ης Δεκεμβρίου 2018. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι βασικοί άξονες που θα αναπτυχθούν είναι:

-Το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων και οι διαστάσεις του παγκοσμίως και στην Ελλάδα

-Οι μορφές της εμπορίας ανθρώπων, οι μέθοδοι αλίευσης των θυμάτων και ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος

-Ενδείξεις αναγνώρισης περιστατικών εμπορίας ανθρώπων και ενέργειες βοήθειας

-Η αξία και η αναγκαιότητα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης των μαθητών στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων.

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου «Το Καμίνι» (Χρήστου Καψάλη 12, Γαλάτσι).

Ημερομηνία: Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 Ώρα: 13:00 – 15:30.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Σπηλιοπούλου- Χρυσάγη Κων/να

Γραφείο Ισότητας των Φύλων, Κοινωνικής Υπηρεσία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr