Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Γαλατσίου

06-10-2016 Ενημέρωση

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr