Εφαρμογή Νόμου 3730/23.12.08 σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έως 70 τ.μ.

15-06-2009 Ενημέρωση
ΣΧΕΤ: Ο Νόμος υπ. Αριθμ. 3730/Φ.Ε.Κ 262 τ.Α’ 23.12.08 περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις
Αναφερόμενοι στον ανωτέρω σχετικό Νόμο 3730/23.12.2008 περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις και ειδικότερα σε εφαρμογή της παρ. 3, του Άρθρου 3 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έως 70 τ.μ., σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
1.        Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 3 του Ν. 3730/2008 «τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έως 70 τ.μ. της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του ιδίου Άρθρου, χαρακτηρίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη τους, που θα ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας τους, ως καταστήματα αποκλειστικά για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Με νεότερη εισήγηση του ιδιοκτήτη δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χαρακτηρισμός αυτός».
2.        Με δεδομένο ότι ο Νόμος 3730/2008 για την απαγόρευση του καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα ισχύσει από 01/07/09, είναι αναγκαίο μέχρι 01/06/09 οι υπεύθυνοι των καταστημάτων που εμπίπτουν  στην παράγραφο 1 του Άρθρου 3, να δηλώσουν στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου που χορήγησε την άδεια λειτουργίας τους εάν επιθυμούν να χαρακτηριστούν ως καταστήματα αποκλειστικά για καπνίζοντες ή όχι.
3.        Εφόσον λειτουργεί το κατάστημα ως χώρος καπνιζόντων, θα υπάρξει σχετική καταχώρηση με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Επιπρόσθετα η ίδια υπηρεσία του δήμου που χορηγεί την άδεια λειτουργίας, θα διαθέσει στο κατάστημα ειδικό σήμα.
Το σήμα αυτό θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος και θα αναφέρεται με αυτό, ότι το κατάστημα είναι για καπνίζοντες.
4.        Τα καταστήματα για καπνίζοντες θα έχουν υποχρεωτικά ειδικές εγκαταστάσεις εξαερισμού του χώρου, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του Άρθρου 3 του Νόμου 3730/23.12.2008. Περαιτέρω θέματα – ζητήματα που σχετίζονται με την καλή και αποτελεσματική λειτουργία αυτών για την προστασία της δημόσιας υγείας θα ρυθμιστούν με Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί.
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr