Έγγραφο προς την Περιφέρεια Αττικής για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές

02-10-2013 Ενημέρωση

 
 

 

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                    ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣ

 
Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Κ.Τ. Αθηνών
 

Συγγρού 15-17

Αθήνα – ΤΚ 11743
Τηλ.: 213 2063777

 

            

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γραφείο
      : Γραφείο Δημάρχου              

Ταχ. Δ/νση   :Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Ταχ. Κωδ.     : 111 46
Τηλέφωνο     : 213 2055335-6
Πληροφ.       : Ειρ. Καρούση
Fax                : 22.24.068, 2918120
e-mail            : galatsi@0111.syzefxis.gov.gr

                                                                     

                                             
Θέμα: «Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές»
Σχετ: το υπ’ αριθμ. 182231/20-9-13 έγγραφό σας.
 

            Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και μετά από επικοινωνία της Διοίκησης του Δήμου Γαλατσίου με τον Τοπικό Εμπορικό Σύλλογο σας γνωρίζουμε ότι, πέραν των επτά (7) θεσμοθετημένων Κυριακών του έτους, είναι κάθετα αντίθετοι σε περαιτέρω άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.

            Όσον αφορά δε τη λειτουργία των επτά (7) εν λόγω Κυριακών προτείνεται:

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

             
 
   

                                                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                             

   Τσιρος Κυριακοσ                     
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr