Έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Γαλατσίου για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

30-12-2016 Ενημέρωση

Με τον καλύτερο τρόπο κλείνει η χρονιά του 2016 για το Δήμο Γαλατσίου, αφού εγκρίθηκε η ένταξη του στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και τον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα».

Ειδικότερα, εγκρίθηκε για το Δήμο Γαλατσίου χρηματοδότηση 60.000€ για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), μετά από θετική αξιολόγηση της σχετικής πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος. Τα στοιχεία, που ελήφθησαν υπόψη στην αξιολόγηση, είναι μεταξύ άλλων η πυκνότητα πληθυσμού, η ωριμότητα, η ύπαρξη κυκλοφοριακών δεδομένων, οι χώροι πρασίνου κ.λ.π.

«Με δεδομένο ότι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και στη βελτίωση της μετακίνησης στον αστικό ιστό, δίνοντας έμφαση στον πολίτη, τότε η έγκριση χρηματοδότησης του ΣΒΑΚ είναι εξαιρετικά σημαντική για το Δήμο μας. Συνεπώς με τη χρηματοδότηση ανοίγει ο δρόμος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων, που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα των πεζών και την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, ειδικά με την προοπτική της έλευσης του μετρό στο Γαλάτσι», τόνισε ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γεώργιος Μαρκόπουλος.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr