Eκδήλωση για την πρόληψη των ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία

28-11-2012 Ενημέρωση
Eκδήλωση για την πρόληψη των ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία διοργάνωσαν ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου και το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, με την ευγενική υποστήριξη της ΤΕΝΑ.
 
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012– Στο πλαίσιο προσπάθειας για την προαγωγή της υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου με την ευγενική υποστήριξη της Tena, πραγματοποίησαν ομιλία με θέμα την πρόληψη των ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία. Η εκδήλωση, που αποτελεί την έβδομη σε σειρά ενημερωτικών ομιλιών σε Κ.Α.Π.Η. διαφόρων Δήμων της Αττικής, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 στο Β΄ Κ.Α.Π.Η. Γαλατσίου.
 
Ως θέμα της εκδήλωσης επελέγη, όχι τυχαία, ένα από τα σημαντικότερα θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι: τα ατυχήματα στο σπίτι. Όπως αναφέρει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας οι πτώσεις αποτελούν την τρίτη αιτία χρόνιας αναπηρίας σε ηλικιωμένα άτομα, ενώ η πλειοψηφία των θανάτων που προέρχονται από τραυματισμό προέρχονται από πτώσεις.
Αν αναλογιστούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πληθυσμός γηράσκει με ταχύτατους ρυθμούς -στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 αγγίζει το 17%- όλες οι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού. Βασικό, μάλιστα, στόχο αποτελεί η υγιής γήρανση του πληθυσμού και γι’ αυτό και το 2012 έχει ονομαστεί “Ευρωπαϊκό έτος για την υγιή γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών”. Καθώς ο όρος υγιής γήρανση δεν αφορά μόνο στη συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας στην απασχόληση και την παραγωγική διαδικασία αλλά κυρίως στην ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους μέσα από την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας, η πρόληψη θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.
 
Η ιατρός, κα Αγορίτσα Μπάκα, ανέλυσε στους περίπου 80 παρευρισκόμενους τρόπους πρόληψης των ατυχημάτων στο σπίτι μέσα από πρακτικές μεθόδους. Η παρουσίαση βασίστηκε στο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Alpha-to-Omega- New pathways towards volunteering and life learning for senior European citizens” και στο οποίο το Ινστιτούτο συμμετείχε ως εταίρος.
 
Με τη βοήθεια εικόνων και παραδειγμάτων και την ενεργό συμμετοχή του κοινού, επισημάνθηκαν οι χώροι του σπιτιού στους οποίους οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχήματος αλλά και οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων στους χώρους αυτούς και δόθηκαν πρακτικές συμβουλές για τη σωστή οργάνωση του χώρου και την αποφυγή ατυχημάτων.
 
Την εκδήλωση χαιρέτισε η κα Μαρία Αλιμπέρτη, Πρόεδρος τουΟργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, η οποία τόνισε πόσο χρήσιμες και σημαντικές είναι τέτοιες ομιλίες.
 
Η ΤΕΝΑ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεχίζει να στηρίζει αξιόλογες πρωτοβουλίες και ειδικότερα την προσπάθεια να συνεισφέρει τόσο στην πρόληψη ατυχημάτων όσο και στην υψηλή ποιότητα ζωής της τρίτης ηλικίας καθώς και στην ανάπτυξη των κοινωνιών εντός των οποίων λειτουργεί. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας SCA Hygiene Products, που παράγει και διαθέτει τα προϊόντα ΤΕΝΑ, είναι να συνεχίσει να υλοποιεί παρόμοιες ενέργειες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Έλενα Δημητρακοπούλου στο τηλ. 210 6255700 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://alpha-eu.de/.
 
 
###
 
Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντολογικής και εργασιακής ιατρικής από το 1991. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις δράσεις του μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.prolepsis.gr.
 
 
 
 
 
 
Με την ευγενική υποστήριξη της TENA
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr