Ενημέρωση για τη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση 2020-2021 στον Δήμο Γαλατσίου

24-07-2020 Ενημέρωση

Ο Δήμος Γαλατσίου ενημερώνει ότι με το νέο σχολικό έτος 2020-2021, ξεκινάει η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής, μετά την εύρεση αιθουσών από το Υπουργείο Παιδείας, βάσει της υπ’ αριθμ. Υπουργικής απόφασης 127860/13.08.2019 και του ΦΕΚ Β’/3233/22.8.19.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4521/2018, η φοίτηση των παιδιών που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου, του εκάστοτε έτους εγγραφής, την ηλικία των 4 ετών, γίνεται υποχρεωτική στα Νηπιαγωγεία της χώρας και δεν μπορούν να εγγραφούν πλέον στους παιδικούς σταθμούς.

Ο Δήμος Γαλατσίου, σύμφωνα με την απόφαση 105/2020 Δημοτικού Συμβουλίου, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αίθουσες, ώστε να υποδεχτούν τους μαθητές της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το έτος 2020-2021.

Δίχρονη προσχολικη αγωγή, Τμήμα Παιδείας
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr