Ενημέρωση για το περιβάλλον στο Β’ ΚΑΠΗ Γαλατσίου

29-01-2013 Ενημέρωση

Εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση για θέματα Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Β΄ ΚΑΠΗ Γαλατσίου (Ιπποκράτους και Πυθαγόρα ), από τα μέλη του «Ινστιτούτου ομάδα για τον κόσμο – Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004», τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 π.μ.

Μέσα από προβολές (slides) τα μέλη του ΚΑΠΗ ενημερώθηκαν με οπτικοακουστικό υλικό για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν ατομικά και συλλογικά, να συμβάλλουν και οι ίδιοι στον περιορισμό των επιπτώσεων.

Η ενημέρωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα όπως η προστασία του Περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η συμβολή στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, τα οποία εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ).

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αγαμέμνων Χριστοδούλου και ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Βιτζηλαίος, οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά τους συντελεστές της εκδήλωσης και επισήμαναν πως η περιβαλλοντική ενημέρωση και παιδεία πρέπει να γίνουν οικολογική συνείδηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr