Ενημέρωση πωλητών-κατοίκων Γαλατσίου για τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

05-01-2018 Ενημέρωση
Οι πωλητές- κάτοικοι Γαλατσίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές όλης της χώρας πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με το Νόμο 4497/17, άρθρο 38 παρ.3.
Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων πωλητών. 
Ειδικότερα για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επισυνάψει :
α. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS,
β. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. Πιστοποιητικό υγείας, όπου αυτό απαιτείται ,
δ. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε.  Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
στ. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
Αρμόδιο για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης είναι το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γαλατσίου (Δημαρχείο, 1ος όροφος).
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 2055303, 213 2055359
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr