ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

27-10-2014 Ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της με αριθμό 38475/18-09-2014 απόφασης Δημάρχου, συστάθηκε Επιτροπή επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος και χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους :
  1. Αντιδήμαρχο κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ, εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής
  2. κα Μπαρτζώκα Λυδία, εκπρόσωπο του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ)
  3. κα Γεωργάκη Βασιλική, εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

Συντονίστρια της επιτροπής είναι η κα Γκόγκου Μαρία, Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας & Υγιεινής Δήμου Γαλατσίου.

Για το λόγο αυτό, σε όσους από τους κατοίκους του Δήμου μας έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω οικονομικής δυσχέρειας, παρακαλούνται όπως απευθυνθούν στην Κοινωνική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει έλεγχος των προϋποθέσεων, για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ
     στο όνομα του δικαιούχου
β) εκκαθαριστικό της εφορίας έτους 2014
 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Γεώργιος Μαρκόπουλος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr