Επαναξιολόγηση των αιτήσεων της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικού Παντοπωλείου & Παροχή Συσσιτίου

03-10-2019 Ενημέρωση

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Για τη συνέχιση παροχής βασικών αγαθών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο & την Παροχή Συσσιτίου, παρακαλούμε πολύ όπως προσκομίσετε στην υπηρεσία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (1ο όροφο- Δημαρχείο) έως τέλος Οκτωβρίου 2019 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

* Όσοι έχουν υποβάλλει νέα αίτηση με τα νέα  δικαιολογητικά δεν υποχρεούνται να τα ξαναφέρουν. 

Επαναξιολόγηση αιτήσεων Παντοπωλείου & Συσσιτίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr