Επαναξιολόγηση των αιτήσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου & της Παροχής Συσσιτίου

23-09-2020 Ενημέρωση

 

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

    Για τη συνέχιση παροχής τροφίμων-γευμάτων από τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου, παρακαλούμε πολύ όπως προσκομίσετε από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έως την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο, δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, σε κλειστό φάκελο με αίτηση επαναξιολόγησης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

*Όσοι έχουν υποβάλλει νέα αίτηση με τα νέα δικαιολογητικά δεν υποχρεούνται να τα ξαναφέρουν.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 2020-2021

 

 

Επαναξιολόγηση των αιτήσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου & της Παροχής Συσσιτίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr