«Έρευνα για τη Ψυχική Ασθένεια και το Κοινωνικό Στίγμα»

10-03-2010 Ενημέρωση
«Έρευνα για τη Ψυχική Ασθένεια και το Κοινωνικό Στίγμα»
 
Ο Τομέας Κοινωνικών Ερευνών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου θα διεξάγει έρευνα με θέμα «Ψυχική Ασθένεια & Κοινωνικό Στίγμα», υπό την επιστημονική εποπτεία του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας).    
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση ύπαρξης κοινωνικού στίγματος στην κοινότητα και η ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση του. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων στους κατοίκους του Δήμου μας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Προς διευκόλυνση διενέργειας της έρευνας θα ήταν σημαντική η ανταπόκριση όσων κατοίκων κληθούν να συμμετάσχουν. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμβολή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-2143376 & 210-2222011
Υπεύθυνες επικοινωνίας: Μυλωνά Δέσποινα- Κοινωνική Λειτουργός
                                    Κουντουριώτη Δήμητρα – Κοινωνιολόγος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr