Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Γαλατσίου στις 13 και 18 Νοεμβρίου, καθώς και έκτακτη αιμοδοσία στις 26 Νοεμβρίου

11-11-2020 Ενημέρωση

Εθελοντική Aιμοδοσία Δήμου Γαλατσίου στις 13 και στις 18 Νοεμβρίου 2020 και έκτακτη αιμοδοσία στις 26 Νοεμβρίου 2020

έκτακτη αιμοδοσία στις 26 Νοεμβρίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr