Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το σχολικό εκφοβισμό (bullying) και την παιδική παχυσαρκία

7/10/2015 - 07/10/2015 19:00 Καμίνι Διοργανωτής: Δήμος Γαλατσίου Διάφορες εκδηλώσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr