Τα Κ.Α.Π.Η του Δήμου Γαλατσίου γιορτάζουν με εκδηλώσεις την 25η Μαρτίου

19/03/2015 - 24/03/2015 11:00 Διοργανωτής: Δήμος Γαλατσίου Καλοκαιρινό Φεστιβάλ

Εορτασμός  25ης Μαρτίου

      στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας

·        ΠΕΜΠΤΗ         19/03/2015  ώρα 11.00π.μ στο Δ΄ Κ.Α.Π.Η.

·        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   20/03/2015 ώρα 11.00π.μ. στο Γ΄ Κ.Α.Π.Η.

·        ΔΕΥΤΕΡΑ         23/03/2015 ώρα 11.00π.μ. στο Α΄ Κ.Α.Π.Η.

·        ΤΡΙΤΗ               24/03/2015 ώρα 11.00π.μ. στο Β΄ Κ.Α.Π.Η.

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Ν.Π.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ   ΚΩΝ/ΝΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr