ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

25-05-2012 Ανακοινώσεις

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σχετικά με την ανοικτή πρόσκληση για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση και θα υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

Τα προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας απευθύνονται στους πολίτες όλης της χώρας περιλαμβάνοντας δράσεις όπως:

-Επιμόρφωσης για την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

– Επιμόρφωσης για υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, περιβάλλον, σχολές γονέων κλπ .

            Ως προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ορίζονται αυτά που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr