ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

19-12-2014 Ενημέρωση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.
 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 17.000,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.
 
 
            Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου,  βάση της αρ. αποφ. 205/2014 του Δ.Σ. (με ΑΔΑ: 7ΗΓΜΟΛΥΜ-Ω71), που αφορά την εργασία για τη συντήρηση και λειτουργία της πισίνας του κολυμβητηρίου του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου για το έτος 2015, καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τρίτη 23/12/2014 και ώρα 14.00 για αξιολόγηση.
 
Οι προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης είναι οι ακόλουθες:
1: Έλεγχος ομαλής λειτουργίας θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών.
 Α. Έλεγχος εναλακτών θερμότητας και των αντιστοίχων κυκλοφορητών.
 Β. Έλεγχος θερμοκρασίας κολυμβητικής δεξαμενής και αποκατάσταση βλάβης.
2:   Έλεγχος ομαλή λειτουργίας φίλτρων άμμου και αντίστροφη πλύση αυτών.
3:   Έλεγχος ομαλής λειτουργίας αντλιών ανακυκλοφορίας νερού κολ/κης δεξαμενής και καθαρισμός φίλτρων τριχών εβδομαδιαίος η και συντομότερα αν απαιτείται.
4: Έλεγχος οργάνων μετρήσεων χημικών παραμέτρων νερού κολ/κης δεξαμενής.
 Α. ph
 Β. redox
 Γ. ελεύθερο / ολικό χλώριο< και αποκατάσταση βλάβης>.
5: Έλεγχος και test ηλεκτροδίων μέτρησης ph redox cl t χημικών παραμέτρων νερού κολ/κων δεξαμενών < και αντικατάσταση των χαλασμένων>.
6: Προγραμματισμός των dialoc για την ομαλή λειτουργία της χημικής    επεξεργασίας του νερού των κολ/κών δεξαμενών και αποκατάσταση βλάβης.
7: Έλεγχος και συντήρηση δοσομετρικών συστημάτων.
    Α. διόρθωση χλωρίου
    Β. διόρθωση Ph
8. Συμπλήρωση χημικών στα αντίστοιχα δοχεία.
9:  Μέτρηση χημικών παραμέτρων με εξωτερική μονάδα και διόρθωση των μετρήσεων στα dialoc
  10: Δειγματοληψία νερού από την κολ/κη δεξαμενή για μικροβιολογικό έλεγχο ανά 15 ημέρες.
  11: Εβδομαδιαίως καθαρισμός κολυμβητικής δεξαμενής με ιδιόκτητη υποβρύχια σκούπα <rompot>. Καθαρισμός καναλιού υπερχείλισης πισίνας, καθαρισμός πλαϊνών τοιχίων πισίνας από αλγαις. Αναλυτικά οι εργασίες καθαρισμού επαναλαμβάνονται κάθε Τρίτη- Πέμπτη και Κυριακή.
12. Κάθε Σάββατο μετά το πέρας των εκδηλώσεων υποχρεωτική υπερχλωρίωση όπως προβλέπει ο κανονισμός περί λειτουργίας και υγιεινής των κολυμβητηρίων ή σε έκτακτες περιπτώσεις όπως ύπαρξη κοπράνων ή εμετού από τους λουόμενους.
13. Καταγραφή επί 24ώρου χημικών παραμέτρων.
14. 24ωρη παρακολούθηση χημικών παραμέτρων και alarm αυτών μέσω sms τηλεφωνίας με ιδιόκτητη μονάδα.
15. Για τις πιο παραπάνω εργασίες εκδίδεται φύλλο ελέγχου.
Στο χώρο του μηχανοστασίου υπάρχει αντίστοιχος ηλεκτρομαγνητικός εξοπλισμός που λειτουργεί ανεξάρτητα από την αγωνιστική πισίνα και την πισίνα εκμάθησης. Επίσης χρειάζονται εργασίες συντήρησης και λειτουργίας που θα αφορούν την πισίνα εκμάθησης.
 
          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για την εργασία από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356.
 
 
 
                             
                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
                                                                                                      
ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr