ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

19-12-2014 Ενημέρωση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΆΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ.
 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.050,00€ (μαζί με τον Φ.Π.Α.)
 
            Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, βάσει της αρ. αποφ. 211/2014 του Δ.Σ (με ΑΔΑ:                                                66Π9ΟΛΥΜ-ΙΟΝ), που αφορά την επισκευή και τοποθέτηση της επιγραφής με τίτλο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» στην κεντρική πύλη του Άλσους Βεΐκου για το έτος 2014, καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τρίτη 23/12/2014 και ώρα 14:00 για αξιολόγηση.
 
Οι προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης είναι οι ακόλουθες:
 
Ø     Ανταλλακτικά και εργασία για την επισκευή: α) αντικατάστασης 4 μεταλλοπλαστικών γραμμάτων με τα νέον τους, β) αντικατάσταση 2 μετασχηματιστών υψηλής τάσης για την λειτουργία του φωτισμού νέον και γ) τοποθέτηση της επιγραφής στην κεντρική πύλη του Άλσους Βεΐκου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εργασία από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356.
 
                            
                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
                                                                                                         
ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                             
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr