ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π

19-12-2014 Ενημέρωση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ υλικού για τις ανάγκες του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ του Ν.Π.
 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 2.000,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.
 
            Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, βάσει  της αρ. αποφ. 214/2014 Δ.Σ. ( με ΑΔΑ: ΒΜΖ9ΟΛΥΜ-Π7Ο), που αφορά την προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου του Ν.Π. για το έτος 2014, καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τρίτη 23/12/2014 και ώρα 14:00 για αξιολόγηση.
Οι προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης είναι οι ακόλουθες:
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ €/KG
 
ΧΛΩΡΙΟ 55%-ΚΟΚΚΟΣ
50-30 Κg
2,75
ΧΛΩΡΙΟ 90%-ΚΟΚΚΟΣ
50-30 Κg
3,20
ΧΛΩΡΙΟ 90%-ΣΚΟΝΗ
50-30 Κg
2,95
ΧΛΩΡΙΟ 90%-ΤΑΜΠΛΕΤΑ 200gr
50-25 Κg
3,10
ΘΕΙΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΣΤΕΡΕΟ
50Κg
0,55
ΔΙΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ-ΣΤΕΡΕΟ
25 Κg
0,95
ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ-ΣΤΕΡΕΟ
25 Κg
0,80
ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ
25 Κg
2,75
ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ ΥΓΡΟ
20LT
2,55
ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
50-25 Κg
3,95
ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ
25LT
2,00
Και άλλα παρεμφερή αναλώσιμα είδη χημικού υλικού.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την προμήθεια από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356.
 
                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
                                                                                                    
 
ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                    
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr