ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥΣ

01-06-2018 Ενημέρωση

 

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, o Δήμος Γαλατσίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄, το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) άρθρο 94 και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 1/2018 & 4/2012.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος υποχρεούται στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και των εξόδων καθαρισμού.
Ο Δήμος Γαλατσίου προσβλέπει στην άμεση ανταπόκριση και στη συνεργασία των πολιτών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Γαλατσίου (τηλ. 213-2055382-342).

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Γεώργιος Μαρκόπουλος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr