Κατατέθηκε φάκελος χρηματοδότησης για το έργο ανακατασκευής των παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου

25-04-2013 Ενημέρωση

Κατατέθηκε φάκελος χρηματοδότησης για το έργο ανακατασκευής των                        παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου κατέθεσε φάκελο χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» (Αρ. Πρωτ. 2013-01493) για τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου  που αφορά στην ανακατασκευή των 17 παιδικών χαρών, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του Δήμου Γαλατσίου, καθώς και στους παιδότοπους που βρίσκονται εντός του Άλσους Γαλατσίου. Η συνολική έκταση των χώρων εντός των οποίων προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες υπολογίζεται σε 5.825 τ.μ. και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 348.980,00 ευρώ.

Οι ανακατασκευές και οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες παιδικές χαρές: α) επί της οδού Ακτημόνων (πλ.  Γιγάντων), β) επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Φιγαλείας, γ) επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ, δ) επί της οδού Κλεάρχου, ε) επί των  οδών  Κουντουριώτου & Αλκυόνης (υπάρχουσα), στ) επί των  οδών  Κουντουριώτου & Αλκυόνης (νέα), ζ) επί της οδού Λέσβου, η) επί της οδού Λέσιγκ, θ) επί της οδού Παπαφλέσσα, ι) επί της οδού Πάρνηθος, κ) επί της οδού Κύπρου, λ) επί της οδού Πυθίας, μ) επί των οδών Σκρα & Δερβενακίων, ν) επί των οδών Τράλλεων & Βεϊκου, ξ) επί της οδού Σύρου, ο) επί της οδού Χατζησπύρου, π) επί της οδού Μαραθώνος, ρ) εντός τους άλσους Βεϊκου

«Οι γενικές εργασίες στις παιδικές χαρές θα έχουν πολλαπλά οφέλη για όλες τις οικογένειες του Δήμου Γαλατσίου που χρησιμοποιηθούν σε καθημερινή βάση τους χώρους αυτούς για την ψυχαγωγία των παιδιών τους. Η ανακατασκευή των παιδικών χαρών έχει βασικό σκοπό την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών καθώς πρέπει πλέον να εξασφαλισθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία, ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι από τη χρήση τους», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών κ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κώστας Ζώμπος.

Συγκεκριμένα σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου Γαλατσίου θα τοποθετηθεί ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, τα όργανα καθώς και τα στοιχεία αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων) που υπάρχουν είτε θα αποξηλωθούν και θα αντικατασταθούν, είτε θα επανατοποθετηθούν σε νέες θέσεις και θα φέρουν όλα πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου. Επιπλέον θα δημιουργηθούν ράμπες για ΑΜΕΑ στα πεζοδρόμια, θα τοποθετηθούν βρύσες για πόσιμο νερό, και ενημερωτικές  πινακίδες στην είσοδο.


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr