Κατάθεση Προσφοράς Έκδοσης Ενημερωτικού Εντύπου του Δήμου έτους 2012

22-03-2012 Ενημέρωση

00
         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ      : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46

Πληροφορίες : Παύλος  Ατλιδάκης

Τηλέφωνο     : 2102143370

FAX               : 2102143315
           
 
             Αρ. Πρωτ.   9069
              
            Γαλάτσι      22-3-2012

 ΘΕΜΑ      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00€ Μαζί με ΦΠΑ

 

       Ο Δήμαχος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :

       του Ν. 3463/06   του Π.Δ. 28/80 του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 το Ν. 3861/10

       Την  83/2012  Απόφαση Δημ. Συμβουλίου (Εγκρισης έκδοσης)

       Την με αριθ. 9067/2012 Απόφαση Δημάρχου (έγκρισης διαδικασίας Απ’Ευθείας Ανάθεσης)

       Τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει το Γραφείο Τυπου

       και έχουν ως κάτωθι:

·         Τίτλος εντύπου ΄΄ΓΑΛΑΤΣΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΄΄

·         Η ύλη του περιοδικού ( άρθρα & φωτογραφίες ) θα δοθούν από τον Δήμο στον Ανάδοχο έκδοσης

·         Το δημιουργικό του εντύπου θα γίνει από τον Ανάδοχο έκδοσης

·         Η έκδοση για το 2012 θα είναι σε 4 τεύχη των 17.000 τεμαχίων ανά τεύχος , 8σέλιδο με

καρφίτσα στην μέση   

·         διαστάσεων 24,5Χ34

·         100 γραμ. χαρτιού Illustration , Tετραχρωμία .

 

·         Υπεύθυνη ύλης και αρχισυνταξίας θα είναι η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου

Γεωργία Πανδρούλα.
 

       Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2012 με Κ.Α. 00.6431.0001 και έχει εγκριθεί με την 248/2012 Απόφαση Ο.Ε

       Μετά τα ανωτέρω  καλεί τους ενδιαφερόμενους , αφού λάβουν υπόψην τους,  τις Τεχνικές προδιαγραφές ζητουμένων εργασιών που έχει συντάξει η υπηρεσια να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφραγισμένη  οικονομική προσφορά   μέχρι την  28-3-2012   οπότε θα διαβιβασθούν στην Επιτροπή που έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή γιά αξιολόγηση. 

 

     *Πληροφορίες Τμήμα Προμηθειών Δήμου Γαλατσίου

      Κος   Ατλιδάκης Παύλος τηλ 210 2143370


  Ο Δήμαρχος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr