Κατάθεση Προσφορών Προμηθειών

13-10-2015 Ανακοινώσεις
 
                                                              ΓΑΛΑΤΣΙ    12/10/2015
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Πρωτ.:599
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων : α) του Ν. 3463/06, β) του Ν. 3731/08, γ) του Ν. 3852/10, δ) της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, ε) την υπ’ αριθ. 47/2015 απόφαση του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης,  την πρόθεση του Νομικού Προσώπου να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ έως 10.000 λίτρα  για τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2ος όροφος Δημαρχιακού Καταστήματος) τις προσφορές τους έως και 16-10-2015 κατά τις ώρες 12.00 – 14.00 μ.μ.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.
                                                   H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                              ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                   ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr