Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοιού

12-03-2020 Ενημέρωση, Χωρίς κατηγορία

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοιού

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 55/11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού», η προθεσμία της παρ. 2 του αρθρ. 51 του N. 4647/2019 Α 204

(Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020). Παρατείνεται από την λήξη της έως τις 30-06-2020

Παρακαλούνται οι πολίτες να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες φυσικές συναλλαγές τους με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, δύναται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών από την ηλεκτρονική διεύθυνση

https://auth.galatsi.gov.gr/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dfinancejsapp-galatsi%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galatsi.gov.gr%252Fegwebapps%252F%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520profileextra%2520EgritosGroup.Finance.Revenue.Full%26nonce%3DN0.65207576203373231584008439745%26state%3D15840083288120.8989810404205536

 

Κατεπείγοντα μέτρα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr