ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

17-11-2017 Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κωδ.
:
11146
Πληροφορίες
:
Μάνος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Τηλέφωνο
:
2102143377 – 328 – 407
FAX
:
2102143304
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ  17/11/2017
Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 17 Νοεμβρίου.
Τις σχετικές αποφάσεις διακοπής μαθημάτων των σχολείων – σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες – υπέγραψαν οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 79/2017.
              Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού,
              Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
                         Μάνος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr