Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται:

  1. Από την επιχορήγηση του κράτους.
  2. Από την επιχορήγηση του Δήμου η οποία θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής και θα καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
  4. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
  5. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.
  6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr