ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ

2102132430 amedg@galatsi.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αναστασία Μπουτσικάκη, τηλ. 210-2132430 και 210-2132460

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Δήμος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
2. Μπούρα Χριστίνα – (Μειοψηφία)
3. Δημόπουλος Γεώργιος  – (Δημότης)
4. Καλογερόπουλος Νικόλαος – (Δημότης)
5. Σοφρωνάς Γεώργιος – (Δημότης)
6. Σφυρής Θεόδωρος – (Δημότης)
7.  Μπριόλα Κωνσταντίνα – (Δημότης)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr