ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

28-03-2016 Ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαν προγραμματιστεί για την 28η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 (ισολογισμός – μοναδικό θέμα) και 19:00 ματαιώνονται λόγω μη προσήκουσας γνωστοποίησης στους Δημοτικούς Συμβούλους της ημερήσιας διάταξης οφειλόμενης σε απρόβλεπτους τεχνικούς λόγους.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr