Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Θεματικό Εργαστήριο (Workshop) του Δήμου Γαλατσίου

27-03-2015 Ενημέρωση
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Θεματικό Εργαστήριο (Workshop) του Δήμου Γαλατσίου
Την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το θεματικό εργαστήριο (workshop) του Δήμου Γαλατσίου ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Απασχόληση των Δήμων Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Ψυχικού-Φιλοθέης».
Στόχος του workshop ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, η παρουσίαση τεχνικών και πετυχημένων case studies, καθώς και η περαιτέρω δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μεταξύ τους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των δράσεών τους.
Ομιλίες και Παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από:
 
 
 
 
 
Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις».
H Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr