Με επιτυχία διοργανώθηκε η ημερίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης

30-03-2015 Ενημέρωση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μπενετάτου” του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς των Δήμων Γαλατσίου και Ψυχικού-Φιλοθέης» με θέμα: «Δικτύωση των τοπικών κοινωνικών εταίρων και επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης».
Στην έναρξη της ημερίδας εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης παρουσίασε αναλυτικά την ταυτότητα του έργου καθώς και τα οφέλη των τοπικών επιχειρήσεων και των ωφελουμένων του συγκεκριμένου ΤΟΠΣΑ.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. παρουσίασε την αρχιτεκτονική του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) καθώς και τρία συγκεκριμένα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη.
Τέλος η εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ παρουσίασε δράσεις του ΟΑΕΔ καθώς και τα προγράμματα του οργανισμούσχετικών με ωφελούμενους των Τοπ.Σ.Α. και Τοπ.Ε.Κ.Ο.
Η Πράξη στο πλαίσιο της οποίας διοργανώθηκε η ημερίδα έχει ως στόχο τη συνέργεια όλων των φορέων των οικονομικών και παραγωγικών τάξεων της περιοχής παρέμβασης με σκοπό την εργασιακή ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας των ανέργων, την εκκίνηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση των νεοσύστατων επιχειρήσεων των Νέων Επιστημόνων που διαβιούν στην περιοχή.
Αναλυτικά η ημερίδα είχε ως βασικό σκοπό να:
·         Αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός μηχανισμός δικτύωσης των αντιπροσωπευτικών φορέων των ομάδων στόχου, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά, καθώς και των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης με την ΑΣ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελουμένων,
·         Αναδειχθούν οι ωφέλειες που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις με την πρόσληψη ατόμων ωφελουμένων από το Σχέδιο Δράσης
·         Καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας και δικτύωσης της ΑΣ κυρίως με τις τοπικές επιχειρήσεις
·         Ευαισθητοποιηθούν οι τοπικοί φορείς και να κινητοποιηθούν για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού-Φιλοθέης υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr