Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η ημερίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης

19-03-2015 Ενημέρωση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο “Καμίνι” του Δήμου Γαλατσίου η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς των Δήμων Γαλατσίου και Ψυχικού-Φιλοθέης» με θέμα: «Δικτύωση των τοπικών κοινωνικών εταίρων και επιχειρηματιών της περιοχής παρέμβασης».
Στην έναρξη της ημερίδας ο δήμαρχος Γαλατσίου κ. Γιώργος Μαρκόπουλος δήλωσε: “Στόχος της καινούργιας δημοτικής αρχής είναι η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου μας καθώς και η στοχευμένη προώθηση στην αγορά εργασίας των ανέργων της περιοχής μας. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από μια σειρά δράσεων αλληλεγγύης αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για το Γαλάτσι.”
Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης παρουσίασε αναλυτικά την ταυτότητα του έργου καθώς και τα οφέλη των τοπικών επιχειρήσεων και των ωφελουμένων του συγκεκριμένου ΤΟΠΣΑ.
Ο εκπρόσωπος της κοινωνικής συναιτεριστικής επιχείρησης παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ παρουσίασε την αρχιτεκτονική του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) καθώς και τρία συγκεκριμένα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη.
Και τέλος η εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ μίλησε για τις δράσεις του ΟΑΕΔ καθώς και τα προγράμματα του οργανισμούσχετικών με ωφελούμενους των Τοπ.Σ.Α. και Τοπ.Ε.Κ.Ο.
Η Πράξη στο πλαίσιο της οποίας διοργανώθηκε η χθεσινή ημερίδα έχει ως στόχο τη συνέργεια όλων των φορέων των οικονομικών και παραγωγικών τάξεων της περιοχής παρέμβασης με σκοπό την εργασιακή ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας των ανέργων, την εκκίνηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση των νεοσύστατων επιχειρήσεων των Νέων Επιστημόνων που διαβιούν στην περιοχή.
Αναλυτικά η ημερίδα είχε ως βασικό σκοπό να:
·         Αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός μηχανισμός δικτύωσης των αντιπροσωπευτικών φορέων των ομάδων στόχου, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά, καθώς και των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης με την ΑΣ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελουμένων,
·         Αναδειχθούν οι ωφέλειες που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις με την πρόσληψη ατόμων ωφελουμένων από το Σχέδιο Δράσης
·         Καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας και δικτύωσης της ΑΣ κυρίως με τις τοπικές επιχειρήσεις
·         Ευαισθητοποιηθούν οι τοπικοί φορείς και να κινητοποιηθούν για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 213 2055427 και 438
Email: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr