Μετάθεση κατάθεσης προσφορών

12-08-2015 Ενημέρωση
                                                             ΓΑΛΑΤΣΙ    12/8/2015
 
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αρ. Πρωτ.     423
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
          ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
           ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
 
     
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου κα ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών των υπ’ αρ. 419/10-8-2015& 420/10-8-2015 προσφορών γραφικής ύλης και χαρτί φωτοτυπικού μέχρι και την Παρασκευή 14/8/2015.
 
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143415.
 
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
                                                                       ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr