ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

04-03-2009 Ενημέρωση

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Γαλατσίου πρόκειται να υλοποιήσει το Μάρτιο 2009 τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 25 ωρών

Φωτογραφία
Κινηματογράφος
Ψυχαγωγία & ενημέρωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Μάρκετινγκ
Στοιχεία οικονομικής θεωρίας
Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων
Χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις
Περιβάλλον -οικολογία
Κλιματικές αλλαγές και ατμόσφαιρα
Οι ακτινοβολίες και η επίδραση τους στο άνθρωπο
Το φυσικό περιβάλλον και η προστασία του
Αγγλικά- Γαλλικά- Ιταλικά -Γερμανικά στο εργασιακό περιβάλλον
Αγγλικά- Γαλλικά- Ιταλικά -Γερμανικά στον τουρισμό

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 18/2/2009-12/03/2009

Για την ένταξη των εκπαιδευομένων σε τμήματα μάθησης προαπαιτείται συμπλήρωση αίτησης (προσκομίζοντας απαραίτητα φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου).

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Φορέας υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, συγχρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση- ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Γαλατσίου στο τηλ. 213-2055421.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr