Νέα ημερομηνία συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

20-03-2019 Ενημέρωση

Σας γνωρίζουμε ότι η ορισθείσα για την 19.03.2019 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου διεκόπη για την 21.03.2019 και ώρα 15:00 οπότε και θα συζητηθούν τα αναφερόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 7672/15.03.2019 πρόσκληση θέματα της ημερήσιας  διάταξης.

Πρόσκληση Δ.Σ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr