ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Ν.Π.Δ.Δ.

26-01-2009 Ενημέρωση

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, Κυριάκος Τσίρος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/ 2006 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα με απόφαση του, στις 16/1/2009, όρισε τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) του Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2009.

Όρισε λοιπόν τους ακόλουθους Προέδρους και Αντιπροέδρους στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου:

ΚΑΠΗ : Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Κούλης Κανέλλος

Αντιπρόεδρος ο κ. Ζώμπος Κωνσταντίνος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Μανιάτης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος η κα. Μπούρα Χριστίνα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Ζώης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος η κα. Αδαμάκη Ελένη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ: Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Πρωτονοτάριος Μανώλης

Αντιπρόεδρος ο κ. Παναγιωτακόπουλος Ευθύμιος

Στην Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Γαλατσίου ορίστηκε πρόεδρος ο Δήμαρχος κ. Τσίρος Κυριάκος και αντιπρόεδρος ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος.

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ»

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου διατηρεί υπό τον έλεγχο του τους τομείς της καθαριότητας και της κοινωνικής υπηρεσίας δεδομένου ότι αποτελούν θέματα πρωτευούσης σημασίας για το Δήμο. Ταυτόχρονα μεταβιβάζει – σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν.3463/2006 –

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν.3463/2006 και έχοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως εμφανίζονται σήμερα, ο Δήμαρχος Γαλατσίου μεταβιβάζει στους ακόλουθους Δημοτικούς Συμβούλους τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Η διάρκεια εκτέλεσης των νέων αρμοδιοτήτων ορίζεται από τις 16 Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr