Νέο Δ.Σ. στην Επιτροπή Χαρακτηρισμού-Καταγραφής ως Στερεών Αποβλήτων των Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου

05-06-2012 Ενημέρωση

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί στο Δήμο Γαλατσίου η Επιτροπή Χαρακτηρισμού-Καταγραφής ως Στερεών Αποβλήτων των Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων, η οποία απέκτησε νέο Δ.Σ., με στόχο την έρευνα, τον εντοπισμό και την καταγραφή των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων που βρίσκονται στο δήμο μας.

Ειδικότερα, πρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κανέλλος Κούλης (με αναπληρωματικό τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Βιντζηλαίο) και  μέλη ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Βασίλειος Δερεδίνης (με αναπληρωματικό τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νίκο Μαγκανάρη) και ο Υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Δημήτρης Αλεξόπουλος (με αναπληρωματικό τον δημοτικό υπάλληλο, κ. Αντώνιο Τζέρπο).

Όσον αφορά τη διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου (βάση του Π.Δ. 116/2004 και εφόσον τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις) ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 Τηλ. Δημοτικής Αστυνομίας: 213-2055403 – 213-2055404 (κ. Αλεξόπουλος)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr