Ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Δήμος ορίστηκε αντικαταστάτης του Δημάρχου Γαλατσίου Κυριάκου Τσίρου, ο οποίος απουσιάζει λόγω αδείας, για το διάστημα 5-8-2013 έως και 14-08-2013

05-08-2013 Ενημέρωση

Ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Δήμος ορίστηκε αντικαταστάτης του Δημάρχου Γαλατσίου Κυριάκου Τσίρου κατά την απουσία του λόγω καλοκαιρινής αδείας από 05-08-2013 έως και τις 14-08-2013, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου στις 18/7/2013, με αρ. πρωτ. 26507.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr