Ο Δήμος Γαλατσίου κατέθεσε νέο φάκελο για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου βρεφονηπιακού σταθμού

18-04-2013 Ενημέρωση

Ο Δήμος Γαλατσίου μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και της Τεχνικής Υπηρεσίας κατέθεσε εκ νέου φάκελο για τη χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π Αττικής 2007-2013 και τον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» για την κατασκευή του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ 13 (Ιπποκράτους – Αρχιμήδους – Διογένους).

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος Γαλατσίου είχε ήδη καταθέσει φάκελο για χρηματοδότηση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής με Αρ. Πρωτ.: 740 – 29/2/2012 και στη Διεύθυνση Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής με Αρ. Πρωτ. : 132039 – 13/9/2012.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την τεχνική υπηρεσία Κώστας Ζώμπος τόνισε τη σημασία που έχει για την πόλη μας η κατασκευή ενός νέου πρωτοποριακού βρεφονηπιακού σταθμού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους γονείς και μέχρι στιγμής λειτουργεί μόνο ένας στο δήμο που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων. «Συνεπώς καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκμετάλλευση ευρωπαϊκών πόρων για την κάλυψη της χρηματοδότησης για την κατασκευή του νέου βρεφονηπιακού σταθμού», δήλωσε.


 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr