Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετείχε στις εργασίες της 2ης Διακρατικής Συνάντησης του έργου MENS (Mental European Network of Sport Events)

07-07-2017 Ενημέρωση
Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετείχε στις εργασίες της 2ης Διακρατικής Συνάντησης του έργου MENS (Mental European Network of Sport Events) που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 22 και 23 Ιουνίου στην Πράγα. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ /SPORT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως αντικείμενο την οργανική σύνδεση του Αθλητισμού και της Φυσικής Άσκησης με την Ψυχική Υγεία.
Στους βασικούς στόχους του έργου περιλαμβάνονται:
–          Η δημιουργία του υποβαθρου πολιτικής για τη σύνδεση των δύο πεδίων
–          Η διοργάνωση Ευρωπαϊκής καμπάνιας ενημέρωσης και κινητοποίησης θεσμών,  φορέων και γενικού κοινού
–          Η ίδρυση Ευρωπαϊκού Δικτύου που θα υπηρετήσει την καινοτόμο σύνδεση των δύο πεδίων
Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης το εταιρικό σχήμα του έργου, που αποτελείται από 17 φορείς προερχόμενους από 12 χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Μ. Βρετανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία) υπό το συντονισμό του ελληνικού φορέα ΚΣΔΕΟ “ΕΔΡΑ”, εξέτασε την επιτυχή εξέλιξη του έργου μέχρι τώρα και προγραμμάτισε την συνέχειά των προβλεπόμενων ενεργειών.
Η δεύτερη ημέρα της συνάντηση ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στην ιδρυτική διαδικασία του EuropeanNetworkofActiveLivingforMentalHealth – ENALMH.
Κατά τη διάρκεια της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το Καταστατικό του Δικτύου και εξελέγησαν τα όργανα διοίκησης με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Πρόεδρος: Βασίλης Κλεισούρας, Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών (GR)
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Οικονόμου, Ψυχολόγος, ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» (GR)
Ταμίας: Mara Morici, Πολιτικός Επιστήμονας, COOS Marche (IT)
Γραμματέας: Nicola Daily, MSc Ευρωπαϊκές σπουδές, Merseyside Expanded Horizons (UK)
Μέλη: Jan Drobny,Κοινωνικός λειτουργός, Focus-Praha, (CZ)
             Dave Reid, MSc στην Ψυχοθεραπεία, First Fortnight (IE)
Γενικός Γραμματέας: Νίκος Ανδρεόπουλος, Project Manager
Το Δίκτυο θα εδρεύει στις Βρυξέλλες, το γεωγραφικό πεδίο δράσης του περιλαμβάνει τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Συμβούλιο που εκλέχθηκε εξασφαλίζει ευρεία εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ύστερα από τη διερεύνηση του ευρύτερου πεδίου της Ψυχικής Υγείας έχει διαπιστωθεί ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο δεν προσφέρουν την απαραίτητη εξειδικευμένη προσέγγιση για τη σύνδεση αθλητισμού / φυσικής άσκησης με την Ψυχική Υγεία.
Έτσι οι βασικοί στόχοι του Δικτύου περιλαμβάνουν:
–          τον εμπλουτισμό των θεραπευτικών προσεγγίσεων για την Ψυχική Υγεία με την ισχυρή αξιοποίηση της φυσικής άσκησης των πασχόντων
–          την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την αντιμετώπιση του στίγματος που χαρακτηρίζει τους ψυχικά πάσχοντες
–          την ανάδειξη του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης ως σημαντικής παραμέτρου για την πρόληψη ψυχικών διαταραχών
–          την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και φυσικών δραστηριοτήτων για την ψυχική υγεία από τα μέλη του
–          τη συμβολή σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες που τεκμηριώνουν και επεκτείνουν τη σύνδεση των πεδίων του αθλητισμού και φυσικής άσκησης με την Ψυχική Υγεία
–          την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ασθενών με μέσα που απορρέουν από την ευρύτερη αποστολή του
–          την προώθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη σύνδεση των δύο πεδίων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
–          τη συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους φορείς που δραστηριοποιούνται σε παραπλήσια πεδία καθώς μόνο μια ολοκληρωμένη πολυτομεακή ολιστική προσέγγιση μπορεί να επιφέρει τα απαραίτητα αποτελέσματα στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας
Η Γενική Συνέλευση, με το πέρας των εργασιών της, διακήρυξε την πεποίθησή της ότι η προτεινόμενη υλοποίηση της 1ης Ευρωπαϊκής Αθλητικής Διοργάνωσης για την Ψυχική Υγεία τον Σεπτέμβριο του 2018, στο Άλσος Βεϊκου Δήμου Γαλατσίου, στην Ελλάδα (EVENTSProposal) θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την εγκαθίδρυση και εξάπλωση ενός κινήματος αθλητισμού για την ψυχή από όλους (Sport for the Soul for All), βασισμένου στην ενεργό συμμετοχή της κοινότητας.
Οι σχετικές πληροφορίες για την πρόοδο του έργου MENS  και του Δικτύου ENALMH παρέχονται στο http://mensproject.eu/ .
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr