Οικονομικές Καταστάσεις

1) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2016 f (με Έκθεση Ελέγχου ΟΕΛ)

3) Προσάρτημα Δήμου Γαλατσίου 2016 f (με Βεβ. ΟΕΛ)

1) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2017 f (με Έκθεση Ελέγχου ΟΕΛ)

3) Προσάρτημα Δήμου Γαλατσίου 2017 f (με Βεβ. ΟΕΛ) 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2018

Προσάρτημα Δήμου Γαλατσίου 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2019 (με Έκθεση Ελέγχου ΟΕΛ)

Προσάρτημα Δήμου Γαλατσίου 2019 (με βεβαίωση ΟΕΛ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr