Έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνεια κατόπιν αναφοράς του Δημάρχου, Γιώργου Μαρκόπουλου

02-10-2020 Ενημέρωση
Κατόπιν αναφοράς και προσωπικών ενεργειών του Δημάρχου Γαλατσίου, Γιώργου Μαρκόπουλου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διεξήγαγε έλεγχο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, με αντικείμενο τη διερεύνηση υπόθεσης που αφορά σε αντιστοιχίες κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου προς τους λογαριασμούς των νομικών προσώπων «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» και «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται από αντίστοιχες πληρωμές δαπανών του Δήμου και ταυτόχρονα έκδοση ταμειακών παραστατικών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικού ελλείμματος ύψους 255.000€
Έπειτα από τη διενέργεια ελέγχου του κλιμακίου στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών για την περίοδο 1.1.2020 έως 30.6.2020 διαπιστώθηκε:
1. Έλλειμμα συνολικού ποσού 230.000€ στα χρηματικά διαθέσιμα του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
2. Εικονικές προσαυξήσεις, παραποιημένες αναφορές κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και λογιστικούς χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν από υπάλληλο του Δήμου Γαλατσίου με στόχο τη συγκάλυψη του ανωτέρω ελλείμματος.
3. Έλλειμμα συνολικού ποσού 25.000€ στα χρηματικά διαθέσιμα του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
Η έκθεση των Ελεγκτών- Επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή.
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος στο πλαίσιο της απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών παρέπεμψε ήδη την υπόθεση στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο έλεγχος της  ΕΑΔ θα συνεχιστεί μέχρι και τα αρχεία του 2003 καθώς θα συνταχθεί και δεύτερη έκθεση σχετικά με τις παράνομες κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr