Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Γαλατσίου

17-09-2021 Ενημέρωση

 

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ηλεκτρονική διαβούλευση με τη μορφή διαδικτυακού εργαστηρίου για το “Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Γαλατσίου”.

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης εκφράστηκαν και συζητήθηκαν οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων, αφού πρώτα η ομάδα έργου είχε παρουσιάσει αναλυτικά τα δύο προτεινόμενα σενάρια (Σενάριο Α: Ισοκατανομή των Σταθμών Φόρτισης, Σενάριο Β: Έμφαση στις Εμπορικές Χρήσεις & στους Πόλους Έλξης). Όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Σενάριο Α, καθώς όπως συζητήθηκε θεωρούν πως είναι καταλληλότερο για τον Δήμο τους.

Οι φορείς ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες εκπόνησης του ΣΦΗΟ και με τις τοποθετήσεις τους συνεισέφεραν σε γνώσεις και καταρτισμένες ιδέες βάσει του αντικειμένου τους. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και το σύνολο των συμμετεχόντων είχε τη δυνατότητα να τοποθετηθεί και να συμμετέχει.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Μαρκόπουλος επισήμανε ότι: «ο Δήμος Γαλατσίου αναφορικά με το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, κάνει ένα προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Ειδικότερα, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.  Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος Γαλατσίου υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.  Μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «DIADIKASIA BUSSINESS CONCULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr