Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο για 20 εκπαιδευτικούς του Γαλατσίου

23-11-2016 Ενημέρωση
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο για 20 εκπαιδευτικούς της πόλης μας, με αντικείμενο τις “Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και την ενσωμάτωσή τους στην Εκπαίδευση”, το οποίο διοργάνωσαν το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου, πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γαλατσίου.
Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι: κ. Γιάννης Κωνσταντακόπουλος και κ. Γιώργος Γουρζουλίδης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία καθώς και ο κ.Σπύρος Αυγουστής, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου γίνεται πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν μεταξύ άλλων η καλλιέργεια και προαγωγή παιδείας, η πρόληψη κινδύνων στο σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές και παράλληλα η διαμόρφωση ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για τους εκπαιδευτικούς.
Ειδικότερα η θεματολογία του επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν:
1. Βασικές Αρχές ΑΥΕ (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία)
2. Νομοθετικό πλαίσιο για την ΑΥΕ
3. Πρωτοβουλίες και Εργαλεία για την προαγωγή της ΑΥΕ με τη συμμετοχή όλων
4. Σπουδαιότητα της Ενσωμάτωσης των Βασικών Αρχών ΑΥΕ στην Εκπαίδευση
και την Επαγγελματική Κατάρτιση
5. Παρουσίαση (ενδεικτική) των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό «Ο NAPO… με ένα χαμόγελο».
6.Παρουσίαση των πρώτων βημάτων της πιλοτικής εφαρμογής των Βασικών Αρχών Ασφάλειας και Υγείας σε Δημοτικό Σχολείο.
Η οργάνωση της εκδήλωσης, στο πλαίσιο των δράσεων για την προαγωγή και ενσωμάτωση των Βασικών Αρχών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης, υποστηρίχτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EuropeanAgencyforSafety & HealthatWork) μέσω
του επίσημου εκπροσώπου του σε εθνικό επίπεδο, του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης για τα θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας.
Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες δόθηκε βεβαίωση συμμετοχής (από το Υπουργείο Εργασίας) και σχετικό ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν στην τάξη.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr