«ΟΜΑΔΑ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου

23-10-2009 Ενημέρωση

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, σε συνεργασία με το Κέντρο πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Υγείας του ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών), διοργανώνει «Ομάδα Μητέρων Εφήβων» στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ενημέρωσης και Πρόληψης του Δήμου μας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία απευθύνεται στις μητέρες – γονείς με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους για την καλή και ουσιαστική σχέση και επικοινωνία τους με τα παιδιά εφήβους, έτσι ώστε να προλαβαίνουν και να αναγνωρίζουν εγκαίρως τους κοινωνικούς κινδύνους που διατρέχουν.

Στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπεύθυνη δημοτική σύμβουλο, κα. Χριστίνα Μπούρα, είναι να ξεκινήσουν οι Ομάδες μέσα στο Νοέμβριο, ενώ ανάλογα με τη συμμετοχή που θα υπάρχει από πλευράς γονέων θα καθοριστεί ο τόπος συνάντησης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Οδός Γεωργίου Βάσσου 5). Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210-2143376 και 210-2222011.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr