Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ανέργων ηλικίας 18-60 ετών διοργανώνει η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Γαλατσίου

08-10-2013 Ενημέρωση

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου διοργανώνει ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ανέργων. Τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας και να είναι ηλικίας 18-60 ετών. Στόχος της ομάδας είναι το κάθε μέλος να δεχθεί και να προσφέρει υποστήριξη, να μιλήσει ειλικρινά και άμεσα για τα συναισθήματά του, να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή και αυτοεκτίμησή του. 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5

Τηλ επικ.: 210 2222011

 
 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 ΤΣΙΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                                                     


                          

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr