Ορισμός Αντιδημάρχων, Προέδρων και Αντιπροέδρων Νομικών Προσώπων και εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

17-01-2013 Ενημέρωση

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Κυριάκος Τσίρος ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση της διοίκησης, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η τοποθέτηση νέων προσώπων στις αντιδημαρχίες και στα νομικά πρόσωπα, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να αναλάβουν καθήκοντα σε σημαντικές θέσεις, ενώ παράλληλα οι πιο παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι θα διατηρήσουν κατά κύριο λόγο τα αντικείμενα που κατείχαν.

Αναλυτικά η νέα διοίκηση έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος Δ.Σ. : Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: Νίκου Νικόλαος   (έμμισθη θέση)

Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Μπουγιούκας Ευάγγελος   (έμμισθη θέση)

Αντιδήμαρχος Δημοτολογίου και Γραφείου Καταναλωτή: Παπαδιονυσίου Χριστίνα (έμμισθη θέση)

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας : Κούλης Κανέλλος (άμισθη θέση)

Αντιδήμαρχος Μορφωτικού Κέντρου, Κέντρου Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Δήμος Κωνσταντίνος   (άμισθη θέση)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»

 

Πρόεδρος: Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος : Αλιμπέρτη Μαρία

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόεδρος: Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιπρόεδρος: Βιντζηλαίος Γιώργος

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία

Αντιπρόεδρος: Παπαδιονυσίου Χριστίνα

 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος : Λεπίδα-Ντάγλα Σοφία

Αντιπρόεδρος : Δήμος Κωνσταντίνος

 
Μονομετοχική ΑΕ
 

Πρόεδρος: Ανδρής Σταμάτιος

 

Βάσει του άρθρου 58, παρ.1, περίπτωση Ι, ο δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε εφαρμογή του ανωτέρου άρθρου ο Δήμαρχος Γαλατσίου Κυριάκος Τσίρος όρισε τους ακόλουθους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους ως υπεύθυνους συγκεκριμένων δράσεων:

 

Μανιάτης Ιωάννης : υπεύθυνος πρασίνου και περιβάλλοντος

Ζώμπος Κωνσταντίνος: υπεύθυνος τεχνικής υπηρεσίας και εθνικών – ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Μπούρας Αθανάσιος: υπεύθυνος τομέα υγείας

Κιτσίνη Γεωργία: υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας

Μπούρα Χριστίνα : υπεύθυνη γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων

Παναγιωτακόπουλος Ευθύμιος : υπεύθυνος Κ.Ε.Π

Κομπότης Ιωάννης: υπεύθυνος διοικητικού (αδειοδότηση καταστημάτων και ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr