ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ. Σ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ζ

09-01-2013 Ενημέρωση

Το νέο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό εξελέγη την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013, μετά από ψηφοφορία των 33 Δημοτικών Συμβούλων, αποτελείται από τους:

 
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου : Τσιρώνη Κωνσταντίνο
Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου: Δερεδίνη Βασίλειο
Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου: Καπέλη Γεώργιο
 

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο κ. Τσιρώνης έλαβε 22 ψήφους, ο κ. Δερεδίνης έλαβε 25 Ψήφους και ο κ. Καπέλης έλαβε 28 ψήφους.

 

Στην Οικονομική Επιτροπή – στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος Γαλατσίου – εξελέγησαν ως Τακτικά Μέλη οι:

Παναγιωτακόπουλος Ευθύμιος
Παπαδιονυσίου Χριστίνα
Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Κομπότης Ιωάννης
Δήμος Κωνσταντίνος
Μαγκανάρης Νικόλαος
Ρωμανός Ιωάννης
Δερεδίνης Βασίλειος
 
Αναπληρωματικά μέλη στην Ο.Ε. ορίστηκαν οι:
Κούλης Κανέλλος
Βιντζηλαίος Γεώργιος
Μπουγιούκας Ευάγγελος
Χαραλαμπίδης Γρηγόριος
Παπαδοκωστόπουλος Αριστείδης
 

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος Γαλατσίου – εξελέγησαν ως Τακτικά Μέλη οι:

Βιντζηλαίος Γεώργιος
Κούλης Κανέλλος
Μπουγιούκας Ευάγγελος
Μπούρα Χριστίνα
Νίκου Νικόλαος
Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Έλενα
Πιτταράς Ανδρέας
Σιδερής Ιωάννης
 

Αναπληρωματικά μέλη στην Ε.Π.Ζ. ορίστηκαν οι:

Κομπότης Ιωάννης
Παναγιωτακόπουλος Ευθύμιος
Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αγγελής Κων/νος
Καπέλης Γεώργιος
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr