Ορισμός Προέδρων σε Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αναλυτικά τα μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου Γαλατσίου

23-01-2013 Ενημέρωση

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Π.Ζ.
 

Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου Κυριάκου Τσίρου ορίστηκε νέος πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Νίκου Νικόλαος, ενώ Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε με φανερή ψηφοφορία από τα μέλη της Ο.Ε. ο Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) Νίκος Μαγκανάρης.

Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου Κυριάκου Τσίρου ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος Μορφωτικού Κέντρου, Κ.Ε.Ε και Γραφείου Πληροφορικής, Δήμος Κωνσταντίνος.

 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ­ΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010, τους παρακάτω:

           

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ  – Πρόεδρος

Αλιμπέρτη Μαρία                   – Αντιπρόεδρος

Κομπότης Ιωάννης

Παναγιωτακόπουλος Ευθύμιος

Μπούρα Χριστίνα

Αυλωνίτη Ελένη               (Μειοψηφίας)

Κάζαγλη Αναστασία         (Μειοψηφίας)

Ζέρβα-Γκιουρτζιάν Έλενα (Μειοψηφίας)

 
       ΔΗΜΟΤΕΣ

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μάνος Γεώργιος (Δημότης – Τακτικό Μέλος)

Καρτσώλης Παναγιώτης (Δημότης – Τακτικό Μέλος)

Βαρούχας Παναγιώτης (Δημότης – Τακτικό Μέλος)

Καλεσάκη Αρετή (Δημότης – Τακτικό Μέλος)

Κατσώνης Ιωάννης (Δημότης – Τακτικό Μέλος)

Ισπανόπουλος Σταμάτης (Δημότης – Τακτικό Μέλος)

 

Κοντός Κων/νος (Εκπρ/πος Εργαζομένων – Τακτικό Μέλος)

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δήμος Κων/νος

Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Αγγελής Κων/νος   (Μειοψηφίας)

 
       ΔΗΜΟΤΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κυριακάκης Κων/νος (Δημότης – Αναπληρωματικό Μέλος)

     Παρτίδας Ιωάννης (Δημότης – Αναπληρωματικό Μέλος)

Αβερκίου Δωροθέα (Εκπρ/πος Εργαζομένων – Αναπληρωματικό Μέλος)

και εξέλεξε ως Πρόεδρο του Δ.Σ. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ και ως Αντιπρόεδρο τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Αλιμπέρτη Μαρία.

 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010, τους παρακάτω:

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Χριστοδούλου Αγαμέμνων   – Πρόεδρος

Βιντζηλαίος Γεώργιος           – Αντιπρόεδρος

Αλιμπέρτη Μαρία

Δήμος Κων/νος

Μπούρα Χριστίνα

Καπέλης Γεώργιος (Μειοψηφίας)

Σιδερής Ιωάννης (Μειοψηφίας)

Χαραλαμπίδης Γρηγόρης (Μειοψηφίας)

 
ΔΗΜΟΤΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αγγελόπουλος Βασίλειος

Πάτσης Νικηφόρος

Γιαννικόπουλος Κων/νος

Διαμαντοπούλου Ευαγγελία

Σάκκου – Καρρά Ευαγγελία

Κατσούλας Δημήτριος

Καραχάλιου Ουρανία (Εκπρ/πος Εργαζομένων – Τακτικό Μέλος)

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Νίκου Νικόλαος
Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία
Δερεδίνης Βασίλειος (Μειοψηφίας)
 
ΔΗΜΟΤΕΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  Κυριακάκης Κων/νος
Παρτίδας Ιωάννης

Μιχελής Αγαμέμνων (Εκπρ/πος Εργαζομένων – Αναπληρωματικό Μέλος)

 

και εξέλεξε ως Πρόεδρο του Δ.Σ. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνονα και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βιντζηλαίο Γεώργιο.

 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΘΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 

ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

 
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 

ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟΥΝΤΑ ΦΑΝΗ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

 
 ΔΗΜΟΤΕΣ
 

ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ–ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΪΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 

ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

 
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
 

ΞΥΠΟΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
 
ΔΗΜΟΤΕΣ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΤΑΓΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
 
 ΜΑΘΗΤΕΣ
 

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ
 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 
Μονομετοχική ΑΕ
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέα μέλη του Δ.Σ. της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δια­χείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου τους παρακάτω:

1. Ανδρής Σταμάτιος Δημοτικός Σύμβουλος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. Ρωμανός Ιωάννης            >>      >>           (μειοψηφίας)
 
 ΔΗΜΟΤΕΣ
3. Κυριακάκης Κωνσταντίνος
4. Παρτίδας Ιωάννης,
5. Κασιέρη Άννα,
6. Μπελίτσης Γεώργιος,
7. Νεοφώτιστος Παναγιώτης.
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr